Máy Soi Tiền Giả Argus

Giá liên hệ

– Chức năng: Kiểm giả tiền VNĐ, vé số, CMND, cà vẹt xe, bằng lái xe

– Đèn soi: 1 bóng tím  và 1 bóng trắng

Tel: 0927077888 - 0911559488