Máy đếm tiền XIUDUN 2250C

2,200,000  1,750,000 

Máy đếm tiền XIUDUN 2250C

–       Đếm tiền bằng cảm ứng tự động, phát hiện tiền giả phát sáng, có hút bụi.

–       Đồng hồ hiển thị số kéo dài.

–       Có chức năng đếm ngoại tệ.

–       Đếm chính xác cho tiền Polymer và tiền giấy.

Tel: 0927077888 - 0911559488