Máy đếm tiền XINDA SUPER BC 38

Giá liên hệ

Máy đếm tiền XINDA SUPER BC 38 mới và cao cấp nhất hiện nay, áp dụng phương pháp kiểm giả hoàn toàn mới năm 2019. Máy băng tải dài, đếm các loại tiền Polymer và cotton, phân biệt tiền khác loại mệnh giá ( bao gồm tiền mệnh giá nhỏ trong mệnh giá lớn và ngược lại ), chế độ AUTO tự động chuyển đổi mệnh giá cực nhanh và chính xác, tự động xóa số và chức năng cộng dồn, cộng tổng, hệ thống xử lý siêu tốt .

Tel: 0927077888 - 0911559488