Máy đếm tiền XINDA 1000J

2,500,000  1,950,000 

Mô tả chức năng máy XD 1000J:

– Máy đếm tiền thông thường , tự động đếm tiền,

–  Hiển thị hai mặt số, có mặt số kéo dài

– Máy đếm tiền XD 1000J có màn hình hiện thị LCD

Tel: 0927077888 - 0911559488