Máy đếm tiền MODUL 5688

6,200,000  5,200,000 

Máy đếm tiền Modul 5688

Tự động khởi động đếm và dừng (khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng)

Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại.

Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền

Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ

Tel: 0927077888 - 0911559488