Máy đếm tiền Balion NH-605S

Giá liên hệ

Máy đếm tiền Balion NH-605S có phần mềm kiểm giả mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, nhận biết lẫn loại ngay từ tờ thứ 2, nhận biết được các tờ tiền giả liên tiếp nhau từ tờ thứ nhất.

Tel: 0927077888 - 0911559488