Máy đếm tiền BALION NH-405S

Giá liên hệ

Có phần mềm kiểm giả mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, nhận biết lẫn loại ngay từ tờ thứ 2, nhận biết được các tờ tiền giả liên tiếp nhau từ tờ thứ nhất.
Hiển thị 4 màn hình, có màn hình  kéo dài.
Nhận biệt được các loại tiền khi ở chế độ hiển thị số tiền VNĐ.

Tel: 0927077888 - 0911559488